top of page
תקינות אבטחת מידע

 

הסמכות ותקנים

 

אופק טכנולוגיות שומרת על רמת אבטחת מידע באופן רציף והנה בעלת תקנים מחמירים בנושא, בידי החברה תעודות הסמכה בתקן ISO 9001 להבטחת איכות מוצרי הענן ואיכות השירות ותקן ISO 27001 באבטחת מידע.

 

החברה עוברת בדיקות שנתיות בתחום הבטחת איכות המערכות והשירות, אבטחת מידע ונהלים המותאמים לרגולציה ישראלית ובינלאומית. בנוסף לחברה אישור SOX המאשר לספק שירותי ענן מאובטחים ולארח חברות תחת רגולציה ישראלית ואמריקאית ע"ג תשתיות הענן שלה. 

bottom of page