top of page
חיפוש

אמזון הכריזה על שירות לניהול רישוי צד ג׳ בענן

כאשר אתה עושה שימוש בתוכנה מסחרית מורשה בענן AWS באמצעות אסטרטגיית BYOL (תביא את הרישיון שלך), עליך לוודא כי אתה נשאר במסגרת תנאי הרישיון, תוך הימנעות מהפרשה יקרה מדי. זה יכול להיות אתגר כאשר זה כל כך קל להשיק מקרים על הביקוש בכל פעם שאתה צריך אותם! מנהל רשיון AWS חדש

היום אנחנו משיקים את AWS License Manager. אתה יכול להגדיר את חוקי הרישוי שלך, לקחת בחשבון את כל הסכמי הארגון ותנאים אחרים המסדירים את השימוש שלך בתוכנה המורשה. אז אתה לשייך אותם עם מנגנון הפריסה שלך (AMIs הזהב או תבניות הפעלה), כך מופעלים EC2 שהושק באמצעות מנגנון יהיה במעקב אוטומטי. תוכל גם לגלות את השימוש הקיים בכל חשבון AWS אחד או יותר, ולעקוב אחר כל השימוש באמצעות מסוף הניהול של AWS.

Comments


bottom of page