top of page
חיפוש

אמזון הכריזה על שירות שמאפשר ללקוחות להשתמש בכתובות IP קיימות בענן

אמזון הכריזה על שירות חדש ב- Virtual Private Cloud שמאפשר ללקוחות להשתמש בכתובות IP פרטיות הניתנות לניתוב עם משאבי AWS, כגון מופעי EC2, עומסי טעינת רשת ושערי NAT. לאחר העברת כתובות ה- IP שלך ל- AWS ניתן לפרסם את כתובות ה- IP הציבוריות באינטרנט ולהמשיך לקבל גישה לכתובות IP של אמזון ולבחור להשתמש בכתובות IP משלך, בכתובות IP של אמזון, או בשניהם עם משאבי AWS.

השירות מאפשר ליישומים להשתמש בכתובות IP קיימות שמובילות שמוגדרות כבר על ידי השותפים והלקוחות שלך. עם הבאת ה- IP, ניתן להעביר את היישומים האלה ל- AWS מבלי לדרוש מהשותפים ומהלקוחות לשנות את ההיתרים של כתובות IP שלהם. השירות גם שימושי עבור יישומים כגון שירותי דוא"ל מסחרי בהסתמך על המוניטין כתובת ה- IP כדי לאפשר תנועה מנקודות הקצה להגיע נמענים המיועדים. השירות זמין לתצוגה מקדימה באזור מערב ארה"ב (אורגון). ניתן לבקש גישה לתכונה זו על ידי מילוי טופס בקשה זה .

Comments


bottom of page