top of page
חיפוש

אמזון הכריזה על שירות AWS SECURITY HUB

שירות AWS Security Hub הוא שירות חדש בתצוגה מקדימה, שמעניק לך תצוגה מקיפה של התראות האבטחה והעדיפות הגבוהה שלך בכל חשבונות AWS. עם 'מרכז האבטחה', יש לך כעת מקום אחד שאוסף, מארגן ומעדיף את התראות האבטחה שלך, או את הממצאים, משירותי AWS מרובים, כגון Amazon GuardDuty, Amazon Inspector ו- Amazon Macie, וכן מפתרונות של AWS Partner. AWS Security Hub מקטין את המאמץ לאיסוף ולעדוף ממצאים אבטחה בחשבונות, משירותי AWS וכלי שותפים של AWS. השירות בולע נתונים באמצעות פורמט ממצאים סטנדרטיים, ומבטל את הצורך במאמצים לגיוס זמן רב. לאחר מכן הוא מתאם בין הממצאים על פני הספקים כדי לתת עדיפות לממצאים החשובים ביותר. באמצעות Security Hub, באפשרותך לבצע בדיקות תצורה אוטומטיות ורציפות ברמת החשבון, בהתאם לסטנדרטים בתעשייה ולשיטות עבודה מומלצות, כגון מדד ה- AWS של היסודות של מרכז האבטחה לאינטרנט (CIS). בדיקות אלו מספקות ציון תאימות ולזהות חשבונות ספציפיים ומשאבים הדורשים תשומת לב. לוחות מחוונים משולבים מאחדים את ממצאי האבטחה שלך בחשבונות כדי להראות לך את הסטטוס הנוכחי של אבטחה ותאימות. עכשיו אתה יכול בקלות לזהות מגמות, לזהות בעיות פוטנציאליות, ולנקוט בצעדים הבאים הדרושים. לדוגמה, באפשרותך לשלוח ממצאים לכרטוס, צ'אט, דוא"ל או מערכות תיקון אוטומטיות באמצעות שילוב עם Amazon CloudWatch Events. AWS Security Hub זמין גלובלית ללא עלות במהלך תקופת התצוגה המקדימה. לקבלת רשימה מלאה של אזורים שבהם מוצע שירות AWS Security Hub, ראה אזורים של AWS. ניתן להפעיל את 'מרכז האבטחה' בחשבון אחד בלחיצה אחת במסוף 'מרכז האבטחה' של AWS או בשיחת API יחידה. למידע נוסף על רכזת אבטחה בסמינר המקוון של AWS Online Tech Talk, מבוא ל- AWS Security Hub.

Comments


bottom of page