top of page
חיפוש

מיקרוסופט הכריזה על זמינות כללית של שרידות מבוססת אזורים לשירות SQL בענן

מיקרוסופט הכריזה על שירות מסדי נתונים בודדים של אזור יחיד ואלסטיות עבור באזורים נבחרים. תצורת השרידות מבוססת אזור זמינה למסדי נתונים בודדים של SQL ללא עלות נוספת. הפעלת אפשרות זו גורמת להעברת עותקים משוכפלים למסדי נתונים נפרדים לאזורים שונים של זמינות באותו אזור. השירות הופך את בסיסי הנתונים לעמידים במגוון רחב יותר של כשלים, כולל הפסקות שירות במרכז הנתונים. האזורים הנתמכים כוללים כעת את צרפת מרכז ומרכז ארה"ב.

לקבלת פרטים נוספים, ראה את הפוסט בבלוג

Comments


bottom of page