top of page
חיפוש

מיקרוסופט הכריזה על שירותי ליצירת עותקים משוכפלים של בסיסי נתונים מסוג  MySQL

כעת בתצוגה מקדימה, Azure Database for MySQL תומך בשכפול אסינכרוני רציף של נתונים משרת אחד ("מאסטר") ועד חמישה שרתים ("עותקים משוכפלים") באותו אזור. זה מאפשר עומסי עבודה כבדים לקריאה לגדול מעבר למגבלות קיבולת של שרת אחד ולהיות מאוזן על פני שרתים משוכפלים בהתאם להעדפות המשתמשים.

שרתי Replica הם לקריאה בלבד, למעט כותב משוכפל משינויים בנתונים על המאסטר. עצירת שכפול לשרת עותק משוכפל גורמת לו להפוך לשרת עצמאי שמקבל קריאה וכותב.

למידע נוסף על העתקים שנקראו וכיצד ליצור עותקים משוכפלים באמצעות פורטל Azure

Comentarios


bottom of page