top of page
חיפוש

מיקרוסופט פרסמה ניתוח להשבתת שירותים בתשתית הענן שלה

מיקרוסופט פרסמה הסבר להשבתה האחרונה בתשתית הענן שלה, ההשבתה שהשפיעה על שירות AZURE DEVOPS באיזור מערב/מרכז ארה״ב ודרשה מעל ל-21 שעות להחזיר את השירותים לעבודה מלאה. בנוסף להשבתה של שעתיים נוספים בשירות בסיס הנתונים של החברה בענן. בעמוד הסטטוס בזמן ההשבתה תיארה החברה את מקור ההשבתה כבעיית חשמל בעקבות סופות באיזור טקסס. ההשבתה גרמה לעליית טמפרטורה במתקן שגרמה לכיבוי אוטומטי של השירותים.


בזמן ההשבתה, החברה טענה שרק שירותים באיזור זה מושפעים, אך העדכון האחרון מספר כי מספר שירותים גלובאליים נוספים הושפעו מההשבתה, עקב תלויות בין שירותים בתשתית הענן. החברה טענה שהיא בוחנת אפשרות לבצע סנכרון א-סיכנרוני של המידע על מנת להתמודד עם תקלות דומות בעתיד. החברה טענה כל חלק מהלקוחות ביקשו אופציה לאושש את המערכות עם איבוד מידע וחלק ביקשו להמתין לחזרה של השירותים לעבודה מלאה. והחברה הייתה שמחה אם ללקוחות הייתה האופציה לבצע לקבל את ההחלטה ולבצע את התהליך בזמן השבתה.

Comments


bottom of page