top of page
חיפוש

מיקרוסופט שחחרה שירות גישה לשרתים בתצורת JUST IN TIME

מיקרוסופט עדכנה את תשתית AZURE לתמוך באפשרות גישה לשרתים בפורמט של JUST IN TIME. השירות מאפשר להגדיר גישה לשרתים לפרק זמן מוגבל לביצוע עבודות תחזוקה, ולאחר מכן הגישה מבוטלת באופן אוטומטי. מיקרוסופט מציינים כי השירות יעזור לשפר את רמת האבטחה של סביבות הלקוח בענן על ידי צמצום שטח ההתקפה הזמין. מידע נוסף ניתן למצוא כאן.

Comments


bottom of page