top of page
חיפוש

מיקרוסופט שחררה שירות להגנה מפני איומים מתקדמים עבור מסד נתונים MySQL

הגנה מתקדמת מזהה פעילות מסד נתונים חריגה המציין איומי אבטחה פוטנציאליים ל- Azure Database עבור MySQL.

הגנה מפני איומים מתקדמת מספקת שכבת אבטחה חדשה, המאפשרת ללקוחות לזהות ולהגיב לאיומים פוטנציאליים בעת התרחשותם על-ידי מתן התראות אבטחה על פעילויות מסדי נתונים חריגות. הגנה מתקדמת על איומים מקלה על איומים פוטנציאליים על מסד הנתונים תכלת עבור שרת MySQL ללא צורך להיות מומחה אבטחה ומשלבת התראות עם Azure Security Center .

לקבלת ניסיון מלא בחקירה, מומלץ להשתמש ביומני שרת ב- Azure Database עבור MySQL , שיוצר שאילתת מסד נתונים ויומני שגיאה.

Yorumlar


bottom of page