top of page
חיפוש

מיקרופט שחררה אופציה לקידומת IP ציבורית בענן שלה

מיקרוסופט שחררה אופציה להגדרת קידומת IP ציבורית שהיא טווח שמור של כתובות IP סטטיות שניתן להקצות למנוי ב-AZURE. ניתן להשתמש בקידומת כדי לפשט את ניהול כתובות ה- IP בחשבון. הכרת הטווח מראש מבטלת את הצורך לשנות את כללי חומת האש בעת הקצאת כתובות IP למשאבים חדשים. יכולת חיזוי זו מפחיתה באופן משמעותי את תקורה הניהולית בעת שינוי קנה המידה בתכלת.

לקבלת מידע נוסף אודות קידומות IP ציבוריות בתכלת וכיצד להשתמש בהן, ראה קידומת IP ציבורית . אם אינך מכיר כתובות ציבוריות, ראה כתובות IP ציבוריות .

Comments


bottom of page