top of page
חיפוש

ניתוח שוק ספקי הענן הציבורי

עודכן: 7 באוג׳ 2018

הדוח האחרון של קבוצת המחקר סינרג׳י מראה כי ההוצאה על שירותי תשתית ענן זינקה ב 46% ברבעון האחרון של שנת 2017. ההוצאה עולה על שיעורי הצמיחה שהושגו בשלושת הרבעונים הקודמים. חלק גדול מהגידול בהכנסות מוסבר על ידי צמיחה אגרסיבית של AWS, ששמרה על מעמדה הדומיננטי, אך גידול משמעותי נרשם גם אצל הספקים מתחרים – GOOGLE, MICROSOFT. ALIBABA.


ההכנסות של AWS עלו על ההכנסה המצרפית של ארבעת ספקי הענן העוקבים למרות הגידול המשמעותי של MICROSOFT בתחום. גידול משמעותי נוסף נרשם גם בהכנסות של ALIBABA שהצטרפה לחמשת ספקי הענן גדולים ביותר בעולם. IBM שמרה על מעמדה כספק השלישי בגודלו, הודות לפעילות הענפה שלה בתחום הענן הפרטי.


כעת, שרוב ספקי הענן פרסמו את התוצאות שלהם לרבעון הרביעי של שנת 2017, קבוצת סינרג׳י מעריכה שההכנסות הכוללות משירותי תשתית בענן (IAAS/PAAS/PRIVATE CLOUD) הגיעה ל-13 מיליארד דולר, כאשר ההכנסות הכוללות בשנת 2017 עלו ב-44% לעומת 2016. שירותי IAAS/PAAS היוו את רוב הגידול בנתח השוק ועלו ב-50% ברבעון הרביעי של שנה.


למרות שתחום שירותי PAAS בענן קטן יותר מתחום תשתיות מחשוב ושירות תוכנה בענן, התחום צפוי לגדול להכנסות של 14 מיליארד דולר עד שנת 2021.


מגמות בתחום תשתיות מחשוב ענן

ארגונים מעבירים בהדרגתיות את מערכות המחשוב שלהם מחדר השרתים אל הענן הציבורי. בשנת 2016 מעל ל-60% מהמערכות פעלו באתר הלקוח. עד סוף שנת 2017 פחות ממחצית המערכות נשארו באתר הלקוח. שינוי זה מוסבר בפריסה של אפליקציות חדשות, שנפרסות בעיקרן בתשתיות ענן ציבורי.


למרות ההתקדמות האדירה בתחום, ארגונים רבים חוששים ממעבר של תשתיות מחשוב לענן הציבורי בגלל היבטי אבטחת מידע. לקוחות מציינים את נושא אבטחת המידע כחסם מרכזי למעבר לענן ציבורי.


חשש זה מתרכז בנושאים כגון העברת מידע רגיש לתשתיות הענן, רגולציה ומיקום המידע העסקי. לקוחות אלה עוקבים אחר אירועי אבטחת מידע שנגרמים בעיקר ע״י טעויות שמתבצעות ע״י חברות כגון חשיפה של מידע עסקי בשירות ה-S3 של AWS. בחודשים האחרונים חשפו מספר חברות מידע עסקי רגיש שנגרם מהגדרה לא נכונה של הראשות על המידע המאוחסן בשירותי הענן של AWS.


על מנת להקל על המעבר לענן על הלקוחות לאמץ תהליכי אבטחת מידע נכונים בענן הציבורי. ניתן למנוע מקרים כאלה בקלות בעזרת מספר שינויים בסביבת הענן ויישום של מוצרים משלימים להעלאת רמת האבטחה של המערכת בענן הציבורי.

למידע נוסף לחץ כאן

Comments


bottom of page