top of page

מדיניות פרטיות

אנו, חברת אופק טכנולוגיות  בע"מ (להלן: "אנחנו") מפעילים את אתר האינטרנט Ofekcloud.com  (להלן: "האתר") שמיועד להעניק לגולשים בו מידע אודות מוצרים ושירותים שלנו, מידע שניתן לגולש במסגרת הצעת מחיר ו/או מידע שניתן לגולש במסגרת שירות הדיוור הישיר שלנו.

 

אנו מעודדים אתכם הגולשים באתר לקרוא את מדיניות הפרטיות שלהלן בעיון על מנת להבין בדיוק איזה מידע אנחנו אוספים על הגולשים באתר במסגרת הביקור באתר, לאילו מטרות אנו אוספים את המידע וכיצד אנחנו משתמשים במידע שאנו מקבלים מגולשים ומי הם הצדדים השלישיים שמקבלים מאתנו המידע ולאיזו מטרה. 

 

אנו לעולם לא נאסוף מידע אישי על הגולשים מבלי לקבל לכך הסכמה מפורשת ומראש מצד הגולשים ואנו לעולם לא נמכור ו/או נעביר את המידע האישי שאנו אוספים לצדדים שלישיים למטרות מסחריות. יחד עם זאת, ישנו מידע שנאסף על הגולשים באופן אוטומטי בעת ביקורם באתר והוא מפורט להלן. 

 

בכל פניה ו/או שאלה הנוגעת למידע שאנו אוספים ו/או לפרטיותכם, תוכלו לפנות אלינו בטלפון, בדוא"ל או בדואר רגיל. 

 

פרטי הקשר שלנו הם:

 

אופק טכנולוגיות  בע"מ

רחוב מצדה 9 בני ברק

מגדלי ב.ס.ר 3 קומה 27

טלפון -

 

סעיף 1 – איזה מידע אישי אנחנו אוספים ומה אנו עושים איתו?

 

אנו מבקשים מכם לספק לנו מידע אישי ואנו אוספים מידע אישי למטרות הבאות: (1) על מנת לספק לגולש הצעת מחיר בהתאם לבקשתו; (2) על מנת לאפשר לגולש להירשם לשירות הדיוור הישיר שלנו; (3) על מנת לאפשר לגולש להשתמש בשירות יצירת קשר. 

המידע אותו אנו מבקשים מכם להעניק לנו הוא : (1) שם פרטי ושם משפחה; (2) כתובת דוא"ל; (3) שם החברה בהם מועסק הגולש ו/או האדריכל; 

(להלן: "המידע"). 

 

המידע שלכם נשמר במאגר המידע שלנו המאוחסן על גבי שרתים מאובטחים שממוקמים בשטחי מדינת ישראל ואנו לא נעביר את המידע ו/או נאחסן אותו כדרך קבע מחוץ לגבולות מדינת ישראל. יחד עם זאת, ישנם ספקי שירות צד שלישי שמקבלים מאתנו את המידע על מנת לאפשר לנו להעניק לכם שירותים מסוימים וכן על מנת שנוכל לעקוב אחר ולשפר את השירות שלנו. אותם צדדים שלישיים שמקבלים מאתנו את המידע עשויים להיות ממוקמים מחוץ למדינת ישראל, במדינה שרמת חוקי הגנת הפרטיות ואבטחת המידע שלהן זהה ו/או גבוהה מרמתם של חוקי הגנת הפרטיות ואבטחת המידע במדינת ישראל.

 

סעיף 2 – הסכמה 

 

כשאתם מספקים לנו את המידע לטובת יצירת קשר, הרשמה לשירות הדיוור הישיר שלנו או כדי לקבל הצעת מחיר, אנחנו נבקש את הסכמתכם המפורשת לאסוף את המידע כאמור ועל מנת לעשות בו שימוש אך ורק למטרות שלשמן המידע נמסר לנו.

אם אנו מבקשים מכם מידע למטרה אחרת כמו למשל למטרה מסחרית, אנו נבקש את הסכמתכם המפורשת, או ניתן לכם הזדמנות לסרב.

הנכם מאשרים בזאת כי אתם מודעים לכך שאינכם מחויבים לספק לנו את המידע ואתם מסכימים במפורש ומרצון שאנו נאסוף את המידע ונאחסן אותו באחד או יותר ממסדי הנתונים שלנו.

 

הנכם מצהירים שהמידע שסיפקתם לנו הוא שלכם, שלם ומדויק, וניתן לנו על ידכם מרצון ומדעת. הנכם מאשרים בזאת ומסכימים שהשימוש שאנו עושים במידע אינו מהווה הפרה של כל זכות שהיא לפרטיות, והנכם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או עילת תביעה ביחס להפרה ו/או פגיעה בכם או בזכותכם לפרטיות כתוצאה מאיסוף המידע והשימוש שאנו עושים בו בהתאם למדיניות פרטיות זו.

 

בכל זמן לאחר שהסכמתם לספק לנו את המידע, אתם רשאים לשנות את דעתכם ולהסיר את ההסכמה שנתתם לנו לאיסוף המידע, שמירתו ושימוש בו למטרות שלשמן ניתן לנו המידע, על ידי יצירת קשר באחת מדרכי יצירת הקשר המנויים בתחילת מדיניות פרטיות זו.

 

סעיף 3 – גילוי מידע אישי

 

אנו לעולם לא נעביר, נמכור, נשכיר ו/או נשתף את המידע עם צדדים שלישיים למטרות מסחריות. יחד עם זאת, אנו רשאים לגלות ו/או לשתף את המידע עם צדדים שלישיים בכל אחד מהמקרים הבאים:

אנו מצייתים לכללי אבטחת מידע וממלאים אחריהם ונוקטים בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להגנה על המידע ודורשים את אותה רמה של אבטחת מידע גם מצדדים שלישיים איתם אנו עובדים. אף על פי כן, איננו יכולים להבטיח במאה אחוז את ההגנה ואבטחת המידע על ידי צדדים שלישיים להם אנו מעבירים את המידע, והנכם משחררים אותנו בזאת מכל אחריות, מוותרים על כל תביעה ו/או עילה ו/או תלונה הנובעת מהפרה, שימוש לא נכון, שימוש לרעה ו/או נזקים שייגרמו לכם או למידע כתוצאה מפעולה שננקטה על ידי צדדים שלישיים ביחס למידע.

 

סעיף 4 – שירות דיוור ישיר

 

באפשרותכם להסכים להירשם לשירות הדיוור הישיר שלנו ובמסירת המידע מרצונכם, לטובת רישום לשירות הדיוור הישיר, הנכם מסכימים בזאת לקבל פרסומות, עלונים, סקרים ומסרים פרסומיים אחרים מאתנו באמצעות: דוא"ל, SMS, MMS, יישומי הודעות מידיות, פקס, טלפון, דואר רגיל ו/או כל צורת תקשורת אחרת שנמצא לנכון להשתמש בה, בין אם היא ידועה במועד מתן הסכמתכם ובין אם לאו. בהסכמתכם להירשם לשירות הדיוור הישיר שלנו הנכם מוותרים על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בנוגע לקבלת דבר פרסומת ותקשורת שיווקית מאתנו או מצדדים שלישיים הפועלים בשמנו, ומאשרים בזאת שפעולות הדיוור הישיר שלנו אינן מהוות הפרה של זכויותיכם וכי לא תהיה לכם אף טענה ו/או תלונה ו/או תביעה ו/או דרישה מאתנו ביחס לקבלת דיוור ישיר, וכל זמן שלא הסרתם את שמכם מרשימת הדיוור הישיר והנכם מסכימים להיות רשומים לשירות הדיוור הישיר שלנו.

 

הנכם רשאים בכל עת לבחור שלא להיות כלולים בשירותי הדיוור הישיר שלנו ולהודיע לנו שאינכם מעוניינים עוד בקבלת דברי פרסומת מאתנו, על ידי שליחת דוא"ל לפרטי יצירת הקשר המנויים בתחילת מדיניות פרטיות זו או באמצעות קישור ה"הסר" המופיע בכל הודעות הפרסומת שלנו.

 

סעיף 5 – שירותי צד שלישי

 

ככלל, ספקים שהם צד שלישי, מהם אנו מקבלים שירותים, אוספים ומשתמשים במידע שלכם רק במידה הנדרשת כדי לאפשר להם לבצע את השירותים אותם הם מספקים לנו. אף על פי כן, לספקי השירות שלנו יש מדיניות פרטיות עצמאית משלהם ביחס למידע שאנו נדרשים לספק להם.

 

אנו משתמשים בשירותים של הצדדים השלישיים הנ"ל אשר מקבלים מאתנו את כתובת הדוא"ל שלכם על מנת שנוכל לספק לכם את שירות הדיוור הישיר שלנו ולהתאים לכם את השירות באופן אישי.

אנו ממליצים ומעודדים אתכם לקרוא את מדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים אשר מעניקים לנו שירותים ויש להם מדיניות פרטיות, על מנת להבין את האופן בו המידע האישי שלכם מטופל על ידי הספקים כאמור. נדגיש שהמידע שאנו מעבירים לספקים צד שלישי נשמר בסודיות ובאופן מאובטח על ידי הצדדים השלישיים.

 

זכרו שהספקים הללו עשויים להיות ממוקמים בתחום שיפוט שונה בו אתם או אנחנו נמצאים. על כן, אם אתם בוחרים לקבל מאתנו את השירותים הכרוכים בשירותיהם של ספקי שירות צד שלישי, המידע שלכם עשוי להיות כפוף לחוקי תחום/מי השיפוט בו ממוקם ספק השירות או מתקניו.

 

סעיף 6 – קישורים (לינקים)

 

כאשר אתם מקישים על קישורים באתר שלנו, אתם עשויים להיות מופנים אל מחוץ לאתר שלנו. ברגע שאתם מופנים אל מחוץ לאתר שלנו, מדיניות פרטיות זו תפסיק לחול בינינו לבינכם. אנו לא אחראים למדיניות הפרטיות של אתרים אחרים, ואנו ממליצים לכם לקרוא את הצהרות הפרטיות שלהם על מנת להבין איזה מידע אוספים עליכם אתרים אחרים, לאיזו מטרה ובאיזו מדינה המידע שאותם אתרים אוספים עליכם מאוחסן.

 

סעיף 7 – אבטחה

 

לצורך הגנה על המידע אנו נוקטים באמצעי אבטחת מידע מקובלים וממלאים אחר הוראות החוק הנוגעות להגנת הפרטיות ואבטחת מידע. אנו עומדים בכללים הרלוונטיים על מנת להבטיח שמידע לא יאבד, לא ייעשה בו שימוש לא נכון, לא תהיה אליו גישה אסורה, לא יגולה, ישונה או יושמד. המידע שלכם נשמר על ידינו על גבי שרתים מאובטחים והשימוש בו נעשה אך ורק על ידי מי שמורשה גישה למידע.

 

סעיף 8 – קוקיז (Cookies: סוג קובץ המשמש דפדפנים ברשת)

 

קוקיז הם קבצי מחשב המושתלים על גבי המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן ברגע שאתם נכנסים לאתר. אנו משתמשים בקוקיז כדי לאסוף מידע לא-מזהה, לצורך סטטיסטיקה, שיפור השירות שלנו, תיקון באגים ופעולות אחרות הנדרשות כדי לאפשר לנו לקיים את פעילות האתר באופן שוטף ולאפשר לכם לקבל את השירותים אליהם אתם נרשמים באתר. פירטנו את הקוקיז להלן כך שתוכלו לבחור אם ברצונכם לאפשר את הקוקיז או שברצונכם לנטרל אותם. אנא תשומת לבכם שנטרול קוקיז מסוימים עשוי להביא לירידה בחוויית השימוש באתר ואף לעיתים למנוע את הגישה לאתר באופן גורף.

 

להלן נפרט את סוגי הקוקיז בהם אנו עושים שימוש באתר:

 

קוקיז פונקציונאליים: השימוש בקוקיז אלה נעשה על מנת לשפר את הפונקציונאליות של האתר למשל, על מנת לנתר ולנתב את תנועת הגולשים באתר ולהבטיח את תפעולו התקין והרציף.

 

קוקיז לניתוח סטטיסטי: השימוש בקוקיז אלה נועד לאפשר לנו לשפר את חוויית הגלישה באתר על ידי ניתוח האופן שבו הגולשים משתמשים באתר.

 

קוקיז לפרסום: השימוש בקוקיז אלה מתבצע הן על ידינו והן על ידי צדדים שלישיים המעניקים לנו שירותים והם נועדו לצורכי פרסום, שיווק ועריכה. הקוקיז לפרסום מאפשרות לנו ולצדדים השלישיים שמעניקים לנו שירותי פרסום להבין את דפוס הגלישה של המבקרים באתר וגם באתרים אחרים, שאינם האתר, ומאפשרים לנו להציע לכם תוכן, שירות ו/או מוצרים שרלוונטיים עבורכם. 

 

אנו עושים שימוש בקוקיז של צדדים שלישיים ומעודדים אתכם לקרוא ולהבין את מדיניות הקוקיז של הצדדים השלישיים שמעניקים לנו שירותים, בקישורים שלהלן:

 

Google Analytics

Google Ad-words

Outbrain

Facebook

Taboola

 

סעיף 9 – גיל הסכמה

 

הסכמתכם לתנאי שירות אלה מהווה מצג לפיו הנכם לפחות בגיל בגרות במדינת או מחוז מגוריכם, או שהנכם בגיל בגרות במדינת או מחוז מגוריכם ונתתם לנו את הסכמתכם המפורשת לאפשר לכל קטין תחת משמורתכם החוקית להשתמש באתר זה ולתת לנו את המידע.

 

 

סעיף 10 – שינויים במדיניות פרטיות זו

אנו שומרים על זכותנו לשנות את מדיניות הפרטיות הזו בכל עת ובהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, לכן אנא עיינו בה לעתים קרובות. שינויים והבהרות במדיניות הפרטיות יכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר. אם נבצע שינויים מהותיים במדיניות זו, נודיע לכם באתר שהמדיניות עודכנה, כך שתוכלו ללמוד איזה מידע אנו אוספים, כיצד אנו משתמשים בו ובאילו נסיבות, אם בכלל, אנו משתמשים בו ו/או מגלים אותו לצדדים שלישיים.

סעיף 11 - שאלות ומידע להתקשרות

 

אם תרצו לעיין במידע עליכם שמאוחסן במאגרנו, או ברצונכם לתקן או למחוק מידע עליכם המצוי ברשותנו, נא הגישו בקשה מתאימה, או אם אתם רק רוצים מידע נוסף, נא צרו אתנו קשר בפרטים המופעים בתחילת מדיניות פרטיות זו.

Untitled design.jpg
bottom of page