top of page
חיפוש

מערך הסייבר הלאומי פרסם המלצות אבטחת מידע לעסקים קטנים

מערך הסייבר הלאומי פרסם מסמך המלצות קצר לאבטחת מידע וצמצום סיכוני סייבר לעסק הקטן.  מטרת המסמך היא להנחות עסקים קטנים ולהתוות עבורם את רמת ההגנה הבסיסית שתסייע לצמצם את סיכוני הסייבר. המסמך אטרקטיבי בעיקר לארגונים שאינם מעסיקים אנשי אבטחת מידע באופן מלא והוא מדגיש את הרציונאל והמענה הנדרש לאופן הטיפול המומלץ. מצורף קישור למסמך כאן

Comentários


bottom of page